site is under construction

Не е достатъчно просто да знаем, какво трябва да променим.
Най-трудната стъпка е да съберем кураж и да направим онова,
което знаем, че трябва да бъде направено.


Plan To Be / Generator е компания, създадена за да подпомогне
личния път на промяна и подобряването на общото
здравословно състояние. Работи чрез различни практики,
програми, семинари и продукти, чиято цел е задействането на
най-важния план в живота на всеки – този да Бъдеш!
За момента Plan To Be / Generator се развива в две допълващи се
посоки - трансформираща програма План Да Бъда / Plan To Be и
продукти спомагащи практиките на медитация.

За 2020 година всички места са заети. Повече информация и форма за резервации за сесиите на програмата План да Бъда / Plan To be за 2021 година можете да откриете на www.plantobe2019.com

За контакт:

Биляна Савова - bilyana@plantobe.net  |  Кристина Симидчийска - kristina@plantobe.net