top of page
new_logo_little_thechers.png

Участници: 16

Продължителност: 4 часа

Как: На живо

shutterstock_1224583870.png

продължителност 4 часа

интензитет на провеждане 1 път в месеца

водещ Биляна Савова

 

Ако искаме да погледнем в бъдещето – нека видим децата.

Децата са бъдещето.

 

Вие, които четете това, не сте децата, които могат да участват в тази програма, но най-вероятно сте техен родител или близък, който може да вземе това решение. И знаете ли защо ще участвате заедно с вашето дете? Защото по време на тези 4 часа ще научите и от него, и от другите деца толкова важни неща, колкото никой друг не може да ви даде като знания и урок. Ще осъзнаваме сегашния момент заедно с тях, точно както те го правят. Точно както и ние сме го правили, когато сме били малки, но сме забравили напълно. Ще изградим по-добра и устойчива връзка с тях, което ще ни помогне за това, което предстои в следващите години на тяхното израстване и развитие.

 

Децата жадуват за внимание. За децата вниманието е любов. Ако не получат достатъчно внимание/любов те „стават лоши“. Но как ще им дадем това, от което имат те нужда, ако не сме внимателни към себе си. В тази програма ще „слезем“ на земята при децата. Ще им позволим да ни покажат важните неща. Ще им дадем възможност да ни научат.

 

Чудите се на какво ли? Примерно на радост. Вижте едно дете как се радва и се опитайте да му подражавате. Ето урок, от който всички ние имаме огромна нужда.

 

Детето ни има нужда от нас сега. Времето, което можем да прекараме с тях, от ден на ден, от година на година, става все по-малко. И ако си представим, че можем да бъдем с децата си общо 100 часа в живота си, то запомнете: 75 от тези 100 часа са във възрастта до 12 години. А до 19 години вече ще са излетели и останалите 15 часа. За остатъка от живота ни остават още само 10. Ако се объркахте, пак го прочетете! Представете си го в проценти.

 

Програмата МАЛКИТЕ УЧИТЕЛИ предлага 4 часа истинско осъзнато присъствие и взаимно внимание.

Тя е предназначена за деца на възраст от 3 до 10 г,

като програмата ще се осъществява в 3 възрастови групи – 3-5 г., 6-8 г и 8-10 г.,

поради техните специфики.

В програмата могат да участват дете и един родител.

ЦЕНИ

цена 263 лв за еднократно участие (цената е за участие на 1 дете и 1 възрастен)

Тук можете да застраховате вашето участие

bottom of page