top of page

Plan To Be / Generator е създаден за да подпомогне личния път на промяна и стремежа към цялостна хармония на здраво тяло и дух. Работи чрез различни практики, програми, семинари и продукти, чиято цел е задействането на най-важния план в живота на всеки – този да Бъдеш!

Plan To Be / Generator се развива от 2019 година в няколко допълващи се посоки - трансформиращи програми за възрастни и деца, тематични семинари и мотивационни лекции за трансформация, както и продукти спомагащи практиките на медитация, които можете да намерите на www.myplantobe.com

Plan To Be / Generator работи в тясно сътрудничество с изявени специалисти в областта на холистичната медицина – лекари, психолози, терапевти, нутриционисти, чийто професионален и личен път е съсредоточен в изграждането на баланс в ритъма на тяло и съзнание, основа за здравия и пълноценен живот.

logo_plan%20to%20be_edited.png
shop_button.png
I_AM_logo.png
bottom of page