ДОВЕРИЕТО е ключ към моето по-добро аз / Евелина Великова

Евелина и План да бъда – ДОВЕРИЕТО е ключ към моето по-добро аз


Евелина (в средата) в края на своята програма Plan to Be, заедно с Калина Радичева и Лилия Попгенчева

... дойдох да намаля скоростта.

... дойдох да остана на спокойствие и насаме със себе си.

... дойдох да намеря баланс между doing & thinking.

... дойдох уверена в себе си...


Срещнах себе си – не такава, каквато бях решила, че съм.

Видях се различна в различните си роли…

Уж го знам на теория, а е трудно и малко страшно да го видиш с очите си и да признаеш … пред себе си.


Доверих се на Plan to be.

Срещнах топло чувство и внимателна грижа от много непознати хора.

Усетих искреност, непрестореност.

Над всичко това: благородното, смирено мълчание.

Прекрасното време, облаците над нас, стихията на морето, поривите на вятъра – пречистваха душата и сърцето.

Тръгнах си не така уверена, но търсеща.


Благодаря ви непознати, но близки хора!

Зная, че ще се върна и ще бъда.

Доверието е ключът към моето по-добро аз.


Евелина Великова, участник в Plan to Be #4