top of page
plantobe_logo_web.png

ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНА
 

Tрансформиращата програма Plan to Be e съпътствана от строги правила за дисциплина, създадени с цел да се поддържа постоянството и концентрацията на практиките, и да се извлече максималния им потенциал в рамките на 10-дневното преживяване.

Ритъмът на програмата и основните правила на Plan to Be в голяма степен са взаимствани от древната практика на Випассана медитация. За тях Биляна Савова споделя: “Водена от опита и преживяванията си по време на няколкото ми 10-дневни Випассана сесии, смятам, че едно от най-ценните неща, които се случват там е благородното мълчание. Благородно мълчание означава пълна тишина за тялото, речта и съзнанието. Всякакъв вид общуване с останалите медитиращи – без значение дали чрез думи, жестове, мимики, писмени бележки или други, е забранено. Неговата цел е всеки участник да се обърне напълно към себе си, без да бъде разсейван от когото и да е, по какъвто и да е било начин. Ето защо, по време на програмата Plan to Be мълчанието ще е не само абсолютно задължително, но и съществена част от процеса на трансформация.”

 

Освен от комуникацията, всички участници и терапевти на Plan to Be ще трябва за 10 дни да се въздържат от всяка странична ангажираност на съзнанието, с която често запълваме ежедневието си.

За да постигнем пълна концентрация по пътя към себе си и за да изострим сетивата си, ще се откажем от:

  • Мобилните си телефони и връзка с външния свят

  • Интернет и всякакви електронни устройства

  • Телевизия

  • Четене на книги

  • Слушане на музика

  • Употреба на тютюн, кафе, алкохол и други възбуждащи средства

Приемане на програмата до самия й край

Безспорно най-важното изискване към участниците в Plan to Be е да останат в програмата до самия й край, приемайки правилата, дисциплината и практиките й с вяра в трансформиращия процес на себепречистване. Бъдете честни към себе си и се уверете, че бихте могли съвестно да следвате ритъма на програмата. Тези, които не са готови да положат това усилие, не само ще си загубят времето, но и ще попречат на желаещите да работят сериозно. Съблюдаването на правилата създава доказано благоприятна атмосфера за избраните лечебни терапии, а неспазването им я нарушава. Всяко съмнение или объркване, които могат да възникнат в участниците време на програмата, трябва винаги и навременно да се разясняват чрез среща с личния терапевт или психолога на Plan to Be.

logo_black_8for8.png

ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНА
 

Tрансформиращата програма 8for8 e съпътствана от строги правила за дисциплина, създадени с цел да се поддържа концентрацията в практиките, и да се извлече максималния им потенциал в рамките на 8-часовото преживяване.


За да постигнем пълна концентрация по пътя към себе си и за да изострим сетивата си, за 8 часа ще се откажем от:

  • мобилните си телефони и връзката с външния свят

  • интернет и всякакви електронни устройства

 

ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМАТА ДО САМИЯ Й КРАЙ


Безспорно най-важното изискване към участниците в 8for8  е да останат в програмата до самия й край,

приемайки правилата, дисциплината и практиките с вяра в трансформиращия им процес.

Бъдете честни към себе си и се уверете, че ще се доверите и ще следвате ритъма на програмата.

Тези, които не са готови да положат това усилие, не само ще си загубят времето, но и ще попречат на желаещите

да работят сериозно. Съблюдаването на правилата създава доказано благоприятна атмосфера за

избраните компоненти на програмата, а неспазването им я нарушава.

Всяко съмнение или объркване, които могат да възникнат в участниците по време на програмата,

могат да се разясняват чрез среща преди или след приключване на 8-часовата сесия 8for8 .

bottom of page