ТЪРСЕХ НЕЩО НОВО / Недко Недков за Plan to BeTърсех нещо ново...

Различно от това, което вече бях научил и видял.

Може би друг поглед върху онова, което съм бил и... което планирам да бъда.

Тръгнах към програмата без ясно да съм разбрал какво точно се прави там,