top of page
I_AM_logo.png

епизод #17

Кой е отговорен за това, което ни се случва - гените, които наследяваме или начинът, по който живеем? На този и на още важни въпроси отговаря моят специален гост в епизод 17 на АЗ СЪМ - доц. Милена Георгиева. Тя завършва Биологически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ специалност Клетъчна биология и ембриология. През 2001 г. започва работа като биолог-специалист в Институт по Молекулярна Биология – БАН, Катедра Молекулярна Генетика. През 2009 защитава докторска дисертация по Молекулярна биология. Автор е на над 50 научни публикации в реферирани международни и национални списания. Популяризира науката в България с участия в различни медии, водене на лекции и публикуване на статии в научно-популярни списания. Доц. Милена Георгиева е лектор и презентатор на редица престижни международни и национални научни форуми, включително TED, Epiconcept, Women in Science, Just Be, International Meeting on Yeast Apoptosis, CEEPUS, Gene Transcription, Ageing Conferences и др.

bottom of page